Erfenis beneficiair aanvaarden

14-01-2002

Afgelopen jaar zijn er diverse mediaberichten verschenen over erfgenamen die in financiële problemen zijn gekomen door het zuiver aanvaarden van een nalatenschap met name bij het erven van een huis. Vandaag de dag is het namelijk niet langer vanzelfsprekend dat een huis bij verkoop , als het huis al (snel) is te verkopen, overwaarde heeft.

Weet u niet zeker of u de erfenis zuiver wilt aanvaarden, omdat voor u bijvoorbeeld niet duidelijk is wat de bezittingen en schulden van de overledene zijn? Dan kunt u ook beneficiair aanvaarden.

Hoewel het aantal beneficiaire aanvaardingen van erfenissen in 2012 is gestegen ,is de bekendheid en de voorwaarden hieromtrent nog gering. De informatie van de Rijksoverheid over het verkrijgen van een erfenis is daarom inmiddels uitgebreid, zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden-en-erven

Op 7 maart 2013 heeft staatssecretaris Teeven ook een reactie gegeven op een rapport “Erven zonder financiële zorgen”  van de Radbout Universiteit en Netwerk Notarissen over de geconstateerde problemen. Met betrekking tot het erven van het huis dat niet of moeilijk verkoopbaar is verwijst de staatsecretaris naar de maatregelen voor de woningmarkt en wordt gewezen op het feit dat de belastingdienst coulant omgaat met verzoeken tot uitstel van de betaling van de erfbelasting in verband met het nog niet verkocht zijn van de woning.

Ter zake van de bescherming van erfgenamen tegen schulden van de overledene verwijst de staatssecretaris naar de mogelijkheid van het huidige recht door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Een ingrijpende wijziging acht hij niet nodig en nadelig voor de positie van schuldeisers.

Bij overlijden zijn er namelijk 3 opties volgens het burgerlijk wetboek:

  1. Erfenis zuiver aanvaarden
  2. Erfenis beneficiair aanvaarden
  3. Erfenis verwerpen

Bij het beneficiair aanvaarden wordt nog al eens vergeten dat er ook geen handelingen mogen worden verricht zoals het opruimen van bezittingen en het betalen van openstaande rekeningen. Volgens de wet heeft u dan namelijk de erfenis zuiver aanvaard. Kiest u voor het beneficiair of verwerpen dan  moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Dit leidt daardoor wel tot extra lasten en kosten voor zowel schuldeisers als erfgenamen waardoor zuiver aanvaarden van een positieve  nalatenschap de beste keuze kan zijn omdat hierdoor ook op eenvoudige wijze de nalatenschap kan worden afgewikkeld.   

Onverwachte schulden
Wel is de staatssecretaris bereid naar aanleiding van het rapport om te bezien in de wet een bepaling op te nemen voor de uitzonderlijke situatie waarin een erfgenaam de nalatenschap heeft aanvaard en nadien ,zonder dat hem hiervan een verwijt kan worden gemaakt, met een onverwachte schuld wordt geconfronteerd, waarbij alsnog de mogelijkheid is om de kantonrechter om machtiging te vragen om de nalatenschap,voor wat betreft deze nieuwe schuld, beneficiair te aanvaarden. Overigens is hiervan al onlangs jurisprudentie geweest op grond van redelijkheid en billijkheid

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten