Zorgverzekering en zorgtoeslag

14-12-2012

De zorgverzekeringsbijdragen , hoe zit dat in elkaar ?

December maand is tegenwoordig niet alleen de tijd van Sinterklaas, Zwarte piet en de Kerstman maar  ook van wat u met uw ziektekostenverzekering voor volgend jaar gaat doen ? De bestaande verzekering door laten lopen , wijzigen of op zoek naar een nieuwe (budget) verzekering ?

Het probleem is meestal dat je niet exact weet waar je je voor verzekerd en welke ziektekosten je volgend jaar gaat krijgen. Het is altijd pas achteraf dat je kunt zeggen; ik heb een goede keuze gemaakt of ik had het toch beter anders kunnen doen. Nog moelijker is het om hierover een ander te adviseren en blijft het vaak bij informeren.

Hoe zit dat in elkaar ? en was vroeger niet alles eenvoudiger ?

Voor invoering van de nieuwe zorgvezekering was het globaal als volgt;

  1. Werknemers waren verplicht verzekerd voor het ziekenfonds tot een bepaald maximum inkomen . De premies werden ingehouden op het inkomen en afgedragen aan de overheid.
  2. Boven dit maximum inkomen ( de ziekenfondsgrens) waren werknemers vrijwillig verzekerd tezamen met ondernemers en gepensioneerden en betaalden de premies ( ook voor kinderen onder 18 jaar) aan de verzekeringsmaatschappij.

En nu ? Een van de punten die ik vaak moet uitleggen aan met name ondernemers is de zogenaamde zorgverzekeringsbijdragen via de belastingen. Ik betaal toch al elke maand mijn premie ziektekosten aan een verzekeraar ? Ja, dat is correct maar de overheid heft via de belastingen nog veel meer premies voor ziektekosten, totaal ca. € 44 miljard voor 2015. Samengevat is het overzicht namelijk als volgt;

  1. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen  via verzekeraar per maand bestaand uit nominale premies, eigen risico’s en eigen bijdragen. Voor 2014 nominale premie geraamd gemiddeld € 1.329 per jaar.
  2. Premies ziektekosten voor loon uit arbeid betaald door de werkgever voor de werknemer. Voor 2014 7,5% over maximaal € 51.414 = € 3.856 per jaar.
  3. Premies ziektekosten ( lage zorgverzekeringsbijdrage) voor loon uit vroegere arbeid ( bijvoorbeeld pensioen) wordt betaald door de uitbetalende instantie ( AOW via SVW of pensioenmaatschappij) maar wordt ingehouden op de uitkering. Voor 2014 5,4% over maximaal € 51.414 = € 2.776 per jaar.
  4. Premies ziektekosten ( lage zorgverzekeringsbijdrage) betaald door IB ondernemers ( eenmanszaken , ZZP’ers en vennoten van firma’s)  over het belastbaar inkomen, de zogenaamde inkomensafhankelijke bijdragen (IAB). Voor 2014 5,4% over maximaal € 51.414 = € 2.776 per jaar.
  5. Hiertegenover staat de uitbetaling van zorgtoeslag voor alle lage inkomens. Maximum toetsingsinkomen 2014 voor alleenstaande € 28.481 en met partner € 37.146.

In plaats van 2 nu dus 5 regelingen. Hiernaast zijn er ook net als vroeger nog de premies voor bijzondere ziektekosten (AWBZ) totaal ca. € 30 miljard. Deze premies zitten in het belastingtarief voor de 1e schijf en 2e schijf. 

De ondernemers met winst uit onderneming ( ook overig inkomen zoals alimentaties of inkomen gastouders) betalen dus  naast de nominale premie ( zie 1. ) een zorgverzekeringsbijdrage via de belastingen alsof zij in loondienst zijn maar betalen dit zelf. Hiervoor is een compensatie verleend in de vorm van een lage eigen bijdrage van 5,4% tegenover de hoge eigen bijdrage van 7,5% voor werknemers betaald door werkgevers.

Uiteindelijk worden alle zorguitgaven betaald door burgers en bedrijven via de nominale premies , de inkomensafhankelijke bijdragen , eigen betalingen en belastingen. In de zorgverzekeringswet (Zvw) is vastgelegd dat evenveel inkomsten worden gegeneerd via de inkomensafhankelijke bijdrage als via de nominale premie, de eigen betalingen en de rijksbijdrage samen ( de 50/50 verdeling). De 50/50 verdeling impliceert dat uitgavenstijgingen bij verzekeraars voor 50% moeten worden gedekt uit de inkomensafhankelijke bijdragen (IAB).

 

In de publieke opinie richt de discussie zich op de nominale premies, eigen bijdragen en eigen risico. Voor de helft is dat terecht maar hoe zit dat met de andere helft , de inkomensafhankelijke bijdragen, weet u wat de premies  voor 2015 worden ? en hoeveel de zorgtoeslag wordt ?

In de begroting 2015 is nu opgenomen;

Hoge zorgverzekeringsbijdrage 6,95% over maximaal € 51.974 = € 3.612

Lage zorgverzekeringsbijdrage 4,85% over maximaal € 51.974 =  € 2.520

Maximumtoetsingsinkomen voor zorgtoeslag alleenstaande € 26.316

Maximumtoetsingsinkomen voor zorgtoeslag met partner € 32.655

In de voorlopige tabelberekeningen gaan mensen met een minimumloon er volgend jaar op vooruit voor de zorgtoeslag. Met een inkomen van 130% van het minimumloon daarentegen gaan erop achteruit door minder zorgtoeslag.

Onlangs las ik dat onze maatschappij zo complex is geworden dat veel meer mensen hulp en uitleg nodig hebben of er geen gebruik meer van maken , zoals openbaar vervoer met de chipkaart. Niet alleen de keuze voor welke zorg lijkt heel complex te worden maar ook de betaling en uitkering hiervoor.   

In de praktijk zie ik namelijk vaak dat het recht op zorgtoeslag nog al eens wordt vergeten. Anders dan bij belastingen ( 5 jaar) is de verjaringstermijn hierop ook veel korter.

Zorgtoeslag 2015 kunt u aanvragen tot 1 september 2016

Zorgtoeslag 2014 kunt u aanvragen tot 1 september 2015

Zorgtoeslag 2013 was tot 1 september 2014 of tot de datum  dat u zelf uitstel heeft gekregen of bijvoorbeeld via de uitstelregeling belastingconsulenten tot 1 mei 2015.

Tip:

Bent u vooraf niet zeker over of uw (belastbaar)inkomen onder het toetsingskomen blijft van € 26.316 respectievelijk € 32.655 dan is het raadzaam dit wel aan te vragen voor een klein bedrag. Dan bent u niet te laat met uw aanvraag en afrekening vindt later plaats op basis van uw aangiften.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten