Jaarrekening opstellen

Hoe staat uw bedrijf ervoor? Hoeveel winst maakt u en aan welke posten bent u hoeveel kosten kwijt? Hoe verhoudt dit zich tot voorafgaande jaren en wat zijn uw zakelijke bezittingen waard? In uw dagelijkse boekhouding is die informatie vaak nauwelijks terug te vinden. De oplossing: laat een jaarrekening opstellen.

administratiekantoor sliedrecht

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf in een bepaald boekjaar. Die financiële situatie wordt in drie onderdelen weergegeven:

  1. Balans: Dit is een overzicht van de schulden (passiva) en bezittingen (activa) van uw bedrijf aan het einde van het boekjaar.
  2. Winst- en verliesrekening: Dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven in het boekjaar. Onder de streep resulteert dit in de behaalde winst of het geleden verlies.
  3. Toelichting: In de toelichting staan de cijfers en bijzonderheden uit de balans en winst- en verliesrekening nader uitgelegd.

Twee soorten jaarrekeningen

We onderscheiden twee soorten jaarrekeningen: de fiscale jaarrekening en de commerciële jaarrekening. De eerste is bedoeld als grondslag voor de belastingheffing, de tweede geeft inzicht in het resultaat en het vermogen van het bedrijf.

Jaarrekening opstellen verplicht of niet?

Een jaarrekening opstellen is niet voor iedere ondernemer verplicht. Een zzp’er met een eenmanszaak of een partner binnen een VOF hoeft dit namelijk niet te doen. Wanneer uw bedrijf in de bedrijfsvorm BV, NV of Coöperatie is gegoten, bent u wel verplicht om ieder jaar een jaarrekening te laten opstellen. U laat uw jaarrekening opstellen door bijvoorbeeld een boekhouder of accountant en stuurt deze vervolgens naar de Kamer van Koophandel.

Jaarrekening opstellen, hoe gaat dat in zijn werk?

U kunt er ook voor kiezen om zelf uw jaarrekening op te stellen. Er geldt namelijk vanuit de Kamer van Koophandel geen verplichting om dit door een professionele boekhouder of accountant te laten doen. Het kan alleen behoorlijk wat werk zijn als u er geen ervaring mee hebt. Een jaarrekening opstellen is voor een boekhouder of accountant echter gesneden koek én een kans om verbetervoorstellen te doen.

Jaarrekening opstellen geeft inzicht

Een jaarrekening opstellen brengt namelijk soms bijzonderheden aan het licht waar u uw voordeel mee kunt doen. Onbenutte aftrekposten bijvoorbeeld of uitzonderlijk hoge kosten in vergelijking met soortgelijke organisaties uit uw branche waar u wellicht besparingen in zou kunnen doorvoeren. Een jaarrekening opstellen kan u ook helpen de juiste keuzes binnen uw bedrijfsvoering te maken, bijvoorbeeld door een weinig rendabel product of verliesgevende dienst af te stoten en een goedlopend onderdeel van uw bedrijf uit te breiden.

Wat hebben we nodig voor een jaarrekening

Een jaarrekening opstellen doen we aan de hand van uw volledige jaarlijkse boekhouding. Alle inkomsten en uitgaven worden er in meegenomen alsook alle bezittingen en schulden. Hoe beter uw boekhouding op al deze punten bijgehouden is, hoe eenvoudiger het is om de jaarrekening op te stellen. Het is één van de vele redenen om voor een online administratie te kiezen.

Jaarrekening opstellen

Boekhouden in de cloud

Doet u nog veel administratieve zaken op papier? Uw inkoopfacturen bijvoorbeeld of uw verkoopadministratie? Behalve dat het gebruik van al het papier niet duurzaam is, levert een papieren administratie ook een hogere foutkans, hoge verzendkosten, extra werk en dus extra tijdverlies op. Om die reden kiezen steeds meer ondernemers voor online boekhouden in de cloud. Zo hebben ze altijd alle administratie actueel, inzichtelijk en bij de hand. Door een online jaarverslag kunnen ze bovendien veel makkelijker naar specifieke informatie zoeken.

Jaarrekening opstellen inclusief accountantsverklaring

Tot slot een vraag die we soms bij Advies + Administratie krijgen: ‘Moet ik als ondernemer een accountantsverklaring aanleveren samen met de jaarrekening?’ Dit is echter voor zzp’ers en veel MKB-bedrijven niet aan de orde. Een accountantsverklaring is pas verplicht als u twee jaar op rij aan twee van de volgende drie criteria voldoet:

  • Omzet > 12 miljoen euro
  • Balanstotaal > 6 miljoen euro
  • Aantal medewerkers > 50 fte

Wilt u voor uw eigen inzicht en/of voor de Kamer van Koophandel een helder overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf? Laat uw (online) jaarrekening opstellen door Advies + Administratie. Neem contact met ons op. We verzorgen dit graag voor u.

Neem contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten